Onderwijsvernieuwing

Op deze pagina willen wij u meenemen op onze reis naar onderwijsvernieuwing.

Met dit document is het begonnen. We zijn toen erg gaan sturen op welbevinden en betrokkenheid.

Nu zijn we toe aan de volgende fase. Samen met het team zijn we tot deze principes van leren gekomen.