Content pagina

Onze principes van leren
● Loslaten (is anders vasthouden)
● Aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling
● Leer mij eigenaar maken van mijn leren
● Het kind moet actief zijn, hij moet iets doen om de leerstof te verwerken
● Leren door onderzoek
● Met en samen van elkaar leren

Op onze school zien wij leren als volgt
Wij bouwen op sociaal-constructivisme:
Het sociaal constructivisme is een stroming die het leerproces ziet als een actief proces van kennisverwerving, waarbij de kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Een van de principes is dat leren een proces is van kennis opbouwen, je bouwt verder op de aanwezige kennis en verbindt nieuwe informatie aan wat je al weet. Het leren vindt steeds meer onder de eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaats.

Wij werken door middel van: Coöperatief leren:
▪ Met en samen van elkaar leren
▪ Ieder kind heeft een actieve houding
▪ Ieder kind heeft een gelijkwaardige deelname; weet waar en wanneer het een bijdrage moet leveren.

Dit wordt de basis van waaruit wij gaan ontwikkelen.
1. De kinderen moeten actief zijn: zij moeten iets doen om zich de leerstof eigen te maken
2. De kinderen moeten nieuwe informatie verbinden aan dat wat zij al weten. Op deze manier ontstaat nieuwe kennis. Dit betekent voor ons als leerkrachten dat wij een manier moeten vinden waarop wij “gestructureerd” de kinderen los moeten leren laten.
3. De kinderen moeten een duidelijk doel voor ogen hebben dat ze willen bereiken. Deze doelen moeten betekenisvol zijn voor de kinderen;
4. De kinderen moeten samen (coöperatief) bezig zijn met het verwerven en verwerken van kennis en het ontwikkelen van vaardigheden. De kinderen geven elkaar uitleg waardoor de resultaten van beide kinderen verbeteren;
5. De kinderen leren zelf aan te geven welke doelen zij nog moeten bereiken.