Van traditioneel naar eigentijds onderwijs

Van traditioneel naar eigentijds onderwijs
Sinds schooljaar 2020-2021 werkwen we met een nieuwe manier van organiseren van ons onderwijs, waarbij de rol van het kind en van de leerkracht anders is dan in het huidige reguliere onderwijs. We hebben u vaker meegenomen in onze verhalen over ons nieuw onderwijsconcept. Door de coronatijd hebben we veel geleerd, zowel de kinderen als de leerkrachten. We werken nu met de weektaken in classroom, waardoor de kinderen eigen verantwoording hebben.

De tijd waarin wij, dus ook de kinderen leven, is veranderd. We haken met ons onderwijs in op eigentijdse ontwikkelingen, waarbij kinderen meer verantwoordelijkheden over het eigen leerproces krijgen. Het leren speelt zich niet meer uitsluitend af binnen de muren van een klaslokaal. De leerkracht wordt meer begeleider en coach in kern- of basisgroepen. In wisselende leergroepen wordt het onderwijs afgestemd op de leerbehoeften van de kinderen. " Mijn" klas maakt plaats voor "onze" kinderen en de verantwoordelijkheid voor deze kinderen wordt gedeeld.

Wat zijn de voordelen van het eigentijdse onderwijs?
Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen. Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. Zij kunnen veel van elkaar leren.

Meer tijd en/of ruimte voor kinderen.
‘Meerdere ogen’ volgen dagelijks onze kinderen. In één unit werken een aantal medewerkers nauw samen en volgen ze de ontwikkeling van de kinderen. Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene medewerker heeft een passie voor de talige vakken, de ander is gespecialiseerd in het geven van vakken als dans en drama en een volgende heeft specifieke ervaring met spraak-taal problematiek. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. Groepen kunnen flexibel ingedeeld worden. Hiermee kunnen wij rekening houden met de verschillen tussen leerlingen. Binnen elke unit zijn verschillende leerkrachten samen verantwoordelijk voor goed onderwijs. Zij maken gebruik van elkaars kwaliteiten. Dit is goed voor het onderwijs en de kinderen.

Flexibel
Ons onderwijsconcept is flexibel en geeft ruimte aan onderwijs op maat. Zowel voor meerbegaafde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Het sluit aan bij de ontwikkeling van de 21ste eeuwse vaardigheden. KInderen leren zelfstandig werken én samenwerken. De leerkrachten sturen bij en geven ondersteuning. Op basisschool Andreashof mag elk kind zichzelf zijn. Iedereen, ook uw zoon of dochter is welkom!