De digitale wereld van de Andreashof

Toekomstgericht onderwijs op WSKO Andreashof

In deze snel digitaliserende wereld is het van maatschappelijk belang dat kinderen onderwezen worden in digitale vaardigheden.

Op onze school proberen we tijdens het schooljaar in de verschillende groepen onder andere  aandacht te geven aan:
– Mediawijsheid (Met groepen 7 & 8 meedoen aan Mediamasters)
– ICT-basisvaardigheden (werken op het Chromebook)
– Informatievaardigheden (maken van werkstukken/presentaties)
– Computational thinking (programmeren)

Wilt u graag weten hoe dat er dan uitziet in de klas? Bekijk dan onderstaand filmpje.

Samen met de medezeggenschapsraad, oudervereniging en het team hebben wij voorgesteld de kosten voor het digitale onderwijs te delen met de school en ouders. We realiseren ons dat wij heel wat van u vragen, maar met allemaal hetzelfde doel voor ogen, goed onderwijs en mooie toekomst voor uw kind. Natuurlijk zal de school het grootste deel van de kosten betalen. Aan u als ouders vragen wij jaarlijks een bedrag van € 50,00 bij te dragen. Meer over deze bijdrage en de inzet van digitaal onderwijs vindt u in de bijlage hieronder.

In onderstaande overzicht ziet u de kosten die door onze school gemaakt worden voor het digitale onderwijs. Hierbij kunt u denken aan kosten voor onderhoud en vervangingen van chromebooks maar ook de Lego League en de BeeBot.