Inspectie

Iedere 4 jaar krijg je als school een inspectiebezoek.

Op donderdag 27 oktober 2016 vond op de WSKO Andreashof ” het vierjaarlijkse inspectiebezoek”. In de inspectiebezoeken nieuwe stijl worden eindelijk ook onze leerlingen betrokken. Zij mogen aangeven hoe zij hun school ervaren. Wat ze vinden van hun lessen, of ze zich prettig voelen op school en in de klas. Ik hoop zelf dat de inspecteur ook gaat vragen of kinderen mogen leren en ontdekken wat ze graag willen leren en ontdekken en of ze zelf nog goede ideeën hebben om hun school nog leuker, beter en mooier te krijgen.

En als school kan je beoordeeld worden als zeer zwak, matig, voldoende en goed. Er spelen meer onderdelen mee om tot deze oordelen en advisering te komen.

De inspectie spreekt niet alleen met teamleden en directie. Ook worden gesprekken gevoerd met ouders en leerlingen. Bij de klasbezoeken wordt niet meer van te voren aangegeven welke les er bekeken gaat worden, maar de inspecteurs lopen gewoon de klassen binnen, kijken rond, maken een praatje en gaan weer. Als je op jouw school met specifieke vernieuwingen of veranderingen bezig bent, dan kijkt de inspectie graag even met je mee en betrekt deze veranderingen bij het totale plaatje.

De school beoordeelt zichzelf voorafgaand aan het inspectiebezoek. Standaard horen daarbij: opbrengsten, onderwijsaanbod, onderwijsproces, didactisch handelen, en zorg en ondersteuning. Nieuw hierbij zijn: sfeer op school, (leer)klimaat, veiligheid, communicatie en de ambities van de school. Deze zelfevaluatie levert de school -met onderliggende stukken- bij de inspectie in voorafgaand aan het bezoek.

Inmiddels hebben wij ook ons feedback gesprek gehad met de inspecteur, bestuur en team. We hebben een basisarrangement toegekend gekregen. We mogen “trots” zijn. Het rapport kunt U hieronder lezen.