Schoolgids en schoolplan

Hier vindt u ons schoolplan voor de jaren 2023-2027 en de schoolgids voor het schooljaar 2023-2024. In het schoolplan vindt u onze doelen terug voor de komende schooljaren. In onze schoolgids vindt u algemene informatie terug over de school.