Samenwerkingsverband Westland

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam).

Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur WSKO ( Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs) vertegenwoordigd door Henriëtte Boevé.

Landelijk beleid heeft het uitgangspunt in principe zorg naar de leerlingen te brengen in plaats van de leerling naar de zorg, ofwel zorg op maat te realiseren. We gaan ervan uit dat de basisschool de voorkeur geniet voor ieder kind.

Echter, soms kan een basisschool het kind niet bieden wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. In die situatie is het belangrijk dat samen met de ouders en de school gekeken wordt waar het kind het meest bij gebaat is. In veel gevallen zal dit lukken op de eigen basisschool. In een aantal gevallen is het voor het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) over te stappen.

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op SPOW

Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Op school zijn er veel kinderen die de lessen goed kunnen volgen. Maar niet elk kind is hetzelfde. Soms heeft een kind extra hulp nodig of moet hij of zij meer oefenen. Of een kind heeft misschien andere uitleg of lesmateriaal nodig. Soms kan de school niet genoeg helpen en is het beter als het kind naar een andere school gaat. Dat kan een andere gewone school zijn of een school speciaal voor basisonderwijs of speciaal onderwijs. Elk kind dat extra hulp nodig heeft, moet onderwijs krijgen dat past bij hem of haar, zo dicht mogelijk bij huis. Scholen moeten daarom zorgen dat elk kind dat op school zit of zich bij hun school aanmeldt, de juiste onderwijsplek krijgt. Dit wordt geregeld met de "zorgplicht voor passend onderwijs".

Wat is een samenwerkingsverband?
Scholen werken samen om te zorgen dat kinderen passend onderwijs krijgen. Dat heet een samenwerkingsverband. In Westland, Hoek van Holland en Maasland is er een samenwerkingsverband voor basisscholen, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Dat heet Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland’ (SPOW). U kunt meer informatie vinden op www.spow.nl.  

Hoe en wanneer kunt u uw kind aanmelden op een school?
Als ouder wilt u misschien weten wanneer en hoe u uw kind kunt aanmelden op een school. Elke school heeft een eigen procedure voor het aanmelden. Volgens de wet mag een kind vanaf 3 jaar schriftelijk worden aangemeld bij een school. Voor onze school geldt ook nog een aanmeldingsprocedure, zie website.  Als u verhuist en een nieuwe school zoekt, dan kunt u contact opnemen met de school om uw kind aan te melden.

Zorgplicht
Elk kind moet goed onderwijs krijgen, dat bij het kind past. Als een kind extra hulp nodig heeft, moet de school daarvoor zorgen. Dit heet zorgplicht. Als uw kind 3 jaar is, kunt u hem of haar aanmelden op een basisschool. Dit doet u schriftelijk. De school waar u uw kind heeft aangemeld, moet kijken of zij passend onderwijs aan uw kind kunnen geven. Dit geldt ook als uw kind al op school zit. Als dit niet lukt, moet de school (het schoolbestuur) een andere passende plek zoeken voor uw kind. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, zij kennen het kind het best.

Ouder- en jeugdsteunpunt
Het is belangrijk dat ouders, verzorgers en leerlingen goede informatie hebben over het onderwijs in hun omgeving en weten waar ze terecht kunnen met vragen. Meestal gebeurt dit bij de school zelf. Daarnaast kan het ouder- en jeugdsteunpunt van SPOW hierbij helpen. Op de pagina 'Voor ouders/verzorgers - SPOW' staan vragen en antwoorden over passend onderwijs. Er zijn ook uitlegvideo's en handige links naar andere organisaties te vinden voor meer informatie en hulp.