Samenwerkingsverband Westland

Sinds De Wet op Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 is gestart, maakt onze school deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland.

In het Samenwerkingsverband werken 44 basisscholen (voor regulier en speciaal basisonderwijs) en twee scholen voor speciaal onderwijs samen binnen de gemeenten Westland, Midden Delfland en Hoek van Holland (deelgemeente Rotterdam).

Met elkaar wordt geprobeerd passend onderwijs vorm te geven. In het bestuur van het Samenwerkingsverband is ook ons bestuur WSKO ( Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs) vertegenwoordigd door Henrëtte Boevé.

Landelijk beleid heeft het uitgangspunt in principe zorg naar de leerlingen te brengen in plaats van de leerling naar de zorg, ofwel zorg op maat te realiseren. We gaan ervan uit dat de basisschool de voorkeur geniet voor ieder kind.

Echter, soms kan een basisschool het kind niet bieden wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. In die situatie is het belangrijk dat samen met de ouders en de school gekeken wordt waar het kind het meest bij gebaat is. In veel gevallen zal dit lukken op de eigen basisschool. In een aantal gevallen is het voor het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) over te stappen.

Voor meer informatie over het Samenwerkingsverband kunt u een kijkje nemen op www.samenwerkingsverbandwestland.nl