Voor het eerst naar school

Is uw zoon of dochter bijna 3 jaar dan bent u van harte welkom om een rondleiding te krijgen op onze school. U kunt dan een indruk krijgen van onze werkwijze en sfeer op onze school. Uw zoon/dochter mag natuurlijk mee! Tijdens of na deze rondleiding ontvangt u van ons een aanmeldformulier.

Inschrijven voor een rondleiding kan hier.

Heeft u al kinderen op onze school, dan kunt u het aanmeldingsformulier komen ophalen en invullen.

Een half jaar voor uw kind 4 jaar is ontvangt u van ons een bericht dat uw kind is ingeschreven. Ongeveer een maand voor hun vierde verjaardag krijgen de bij ons ingeschreven kinderen een uitnodigingskaart van hun nieuwe juf. Het is dan de bedoeling dat er met die leerkracht afspraken gemaakt worden over eventuele wenochtenden. Gewoonlijk komen kinderen 3 ochtenden (alleen) wennen voor hun vierde verjaardag.

Voor kinderen die direct na de zomervakantie komen, worden de wenochtenden meestal in mei of juni afgesproken.

Heeft u een kind van 4 jaar of ouder en wilt u een kijkje nemen op onze school, dan kunt u bellen om een afspraak te maken (telefoonnummer: 0174-294193) of een mail sturen naar andreashof@wsko.eu.