Schooltijden

De school begint om 8.30 uur. We hebben een inloop van 10 minuten.

Dus de kinderen mogen vanaf 8.20 uur naar binnen.

Op maandag, dinsdag, donderdag:

08.30 uur tot 12.00 uur
13.00 uur tot 15.00 uur

Op woensdag en vrijdag:

08.30 uur tot 12.30 uur

De kinderen van groep 1 t/m 8 zijn zowel op woensdag als op vrijdagmiddag vrij.

Verzuim
Wilt U als uw kind niet op school kan komen, hiervan tijdig, bericht geven? Als het mogelijk is vóór half 9 even bellen (0174 294193), een berichtje naar andreashof@wsko.eu of eventueel een briefje aan een ander kind meegeven.

Wilt U bovendien een briefje meegeven als uw kind om een bepaalde reden niet mag gymmen.