Oudervereniging

De OV bestaat nu uit 13 ouders, die om de 5 tot 6 weken vergaderen.
Veel schoolactiviteiten en festiviteiten zouden niet mogelijk zijn zonder hulp van de OV. Om deze taak goed te kunnen vervullen heeft de OV ook een werkgroep met enthousiaste ouders, die voor allerlei “klussen” oproepbaar zijn.
De activiteiten waarbij de OV een grote rol speelt, zijn o.a. sinterklaasfeest, kerstfeest, schoolreisje, afscheid groep 8, schoolfotograaf, enz.

Wilt U ook helpen bij activiteiten waarbij veel ouders nodig zijn, neemt U dan contact op met de leerkracht van uw kind of stuur een mail naar andreashof.ov@wsko.eu Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor overige op- en/of aanmerkingen.

Ouderbijdrage oudervereniging
Alle ouders/verzorgers van leerlingen van de school worden geacht lid te zijn van de oudervereniging. Ouders/verzorgers kunnen schriftelijk aangeven geen prijs te stellen op het lidmaatschap. De contributie wordt vastgesteld op de jaarvergadering en bedraagt € 17,50 per kind. (zie schoolgids)
Kinderen die op school komen in de periode 1 januari tot en met 31 maart betalen de helft. Vanaf 1 april tot het eind van het schooljaar is geen bijdrage verschuldigd.
De bijdrage aan het schoolreisje/schoolfeest bedraagt € 22,50 per kind. De bijdrage voor de digitale wereld bedraagt € 50,00 per kind.
(Formeel is de ouderbijdrage vrijwillig, wij rekenen echter op uw medewerking)

Wat wordt er allemaal van de ouderbijdrage betaald?
De volgende activiteiten worden van de ouderbijdrage betaald:
Sinterklaasviering/paasviering/kerstviering/EHBO/carnaval/schoolverlaters (fietspuzzeltocht, afscheidsavond, etc.) /jubilea/cadeautjes teamleden/jaar- en ov-vergaderingen/aanvulling schoolreis/administratie- en telefoonkosten/abonnementen/kunstzinnige vorming/verschillend busvervoer/etc.