Contact met ouders

Er zijn ouderavonden voor de groepen 1 t/m 3. Vanaf groep 4 t/m groep 8  zijn er kind-ouder-leerkracht gesprekken waarin we dan samen met elkaar praten over de betrokkenheid, welbevinden en vorderingen van uw kind. Ook is er jaarlijks, in september, een informatieochtend waarop u een kijkje kunt nemen in de klas.

Loop gerust ook eens binnen; indien mogelijk maken de leerkrachten tijd voor u. Anders kan er altijd een afspraak gemaakt worden.

Bij MR en OV en ook in de werkgroep van de OV zijn diverse mogelijkheden voor hulp en inspraak op school.