Contact met ouders

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid bij de Andreashof (of op een basisschool) is van cruciaal belang voor het welzijn en betrokkenheid van de kinderen. Het verwijst naar de actieve deelname en betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het onderwijsproces van hun kinderen. Deze betrokkenheid kan op verschillende manieren worden uitgedrukt en heeft aantoonbare voordelen voor zowel de kinderen, ouders/verzorgers als de school. 

Enkele belangrijke aspecten van ouderbetrokkenheid bij ons op school

Communicatie: open en regelmatige communicatie tussen ouders/verzorgers en leerkrachten is essentieel. Dit omvat de ouderavonden voor de groepen 1 t/m 3, kind-ouder-leerkracht gesprekken voor de groepen 4 t/m 8, nieuwsbrief, e-mails, parro en de telefoongesprekken om ouders/verzorgers op de hoogte te houden van de voortgang, evenementen en belangrijke informatie. 

Ouderparticipatie: Ouders/verzorgers kunnen deelnemen aan schoolactiviteiten, zoals de oudervereniging, medezeggenschapsraad en overblijven. Ze kunnen ook vrijwilligerswerk doen in de groep, helpen bij buitenschoolse activiteiten en ondersteuning bieden bij specifieke projecten. 

Thuisbetrokkenheid: Ouders/verzorgers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van leren thuis. Dit omvat het creëren van een ondersteunende leeromgeving, het aanmoedigen van huiswerk, het lezen met de kinderen, het voorlezen voor je kinderen en het automatiseren van de tafels. 

Positieve betrokkenheid: ouderbetrokkenheid gaat verder dan alleen aanwezigheid; het gaat ook om het tonen van interesse en het aanmoedigen van positief gedrag en attitudes bij de kinderen. Dit kan helpen bij het opbouwen van zelfvertrouwen en motivatie. 

Partnerschap tussen school en ouders/verzorgers: een goede samenwerking tussen ouders/verzorgers is van essentieel belang. Ouders/verzorgers moeten zich gehoord voelen en betrokken worden bij de school van hun kind.