Overblijven

U wilt uw kind(eren) op vaste dagen laten overblijven. 

Hoe maakt u dat kenbaar? 

U stuurt een mail naar andreashof.overblijf@wsko.eu. Dit e-mailadres is hiervoor speciaal geopend. Vermeld hierbij de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dagen hij of zij gaat overblijven. Vaste overblijvers betalen een bedrag voor 3 dagen of voor 2 dagen of voor 1 dag. Gaat uw kind voor het eerst overblijven, u krijgt een formulier via de administratie. U wilt uw kind(eren) een keertje laten overblijven.

Hoe maakt u dat kenbaar?

U stuurt een dag van tevoren een mail naar andreashof.overblijf@wsko.eu of u geeft het door aan de leerkracht(en). U vermeldt daarin de naam van uw kind, in welke groep het zit en op welke dag u het wilt laten overblijven, dit doet u via de mail. U geeft uw kind dan € 3, 75 mee. 

Hoe gaat de betaling in zijn werk? 

Vaste overblijfkinderen krijgen in het begin van het schooljaar een brief over de betaling en de dagen. U kunt het bedrag overmaken op banknummer NL11RABO0155667009 t.n.v. Stichting Vrienden van de Andreashof, daarbij de vermelding van de naam van uw kind en de groep waarin het zit. Dit wordt dan bij ons genoteerd op de lijst. Af en toe een keer overblijven is ook mogelijk, dan kunt u ook € 3.75 aan uw kind meegeven en het kind geeft het aan de leerkracht. 

Huishoudelijk reglement (van het overblijven) 

 • Na het einde van de ochtendlessen gaan de kinderen met hun overblijftas naar het lokaal. Daar wachten de leerkrachten op de kinderen. Sommige groepen gaan eerst naar buiten en eten daarna. 
 • De kinderen gaan aan tafel zitten en pakken hun tas uit. Daarna beginnen we aan de maaltijd. 
 • Brood, drinken etc. worden van thuis meegebracht. 
 • Wilt u de tas en spullen van de kinderen altijd van hun naam voorzien? Dit is om te voorkomen dat er dingen zoekraken. 
 • De leerkracht van die dag controleert of de aangemelde leerlingen aanwezig zijn. 
 • De duur van de maaltijd is ± 25 minuten. Tijdens de maaltijd blijft iedereen zitten. 
 • Als de kinderen te veel eten bij zich hebben, nemen ze het restant mee naar huis. 
 • Na het eten worden de overblijftassen door de kinderen terug gebracht naar hun kapstok 
 • Daarna is het tijd om te gaan spelen. In principe gaan we naar buiten 
 • Als het weer het toelaat gaan we rond 12.30u. buiten spelen, er zijn groepen die om 12.00 uur naar buiten gaan en dan om 12.25 uur gaan eten. 
 • Onder toezicht van een leerkracht en ouders/verzorgers spelen de kinderen van groep 1 t/m 3 op de kleine speelplaats, de groepen 4 t/m 8 op de grote speelplaats. (groep 6, 7 en 8 mogen onder toezicht van leerkrachten naar Quintus) 
 • Om 12.55 uur worden de kinderen van de groepen 1 en 2 naar hun groep gebracht. 
 • Vaste overblijfkinderen die niét komen, moeten wel worden gemeld. Dit kan via het e-mailadres, u kunt naar school bellen of melden bij de leerkracht. 
 • Tijdens het overblijven worden de normale gedragsregels gehanteerd, zoals die ook op school gelden.