Groep 3

We werken in groep 3 als volgt

We zijn één groep 3, maar werken in verschillende niveaugroepen. We maken gebruik van twee lokalen. In de muur tussen deze twee  lokalen zit een grote opening. 

Elk jaar komen er  stagiaires in onze klas kijken en meedraaien. We spelen zowel op het kleine als op het grote schoolplein. In groep 3 wordt er naast het werken, zoals het leren lezen, ook nog gespeeld. 

Door deze vele indrukken kan het zijn dat uw kind sneller moe is en misschien iets  vaker huilt. Dit zien we elk jaar voorkomen bij kinderen, meestal is dat rond de herfstvakantie verdwenen. Mocht u zich zorgen maken laat het ons dan weten.  

Schrijven

We schrijven met potlood. De kinderen leren de schrijfletters schrijven. We hebben ook leesletters. Dit zijn de letters die in boeken staan.   

Lezen

We leren de letters fonetisch. Dus niet zoals je het alfabet opnoemt. De letters zijn verdeeld in vier  groepen:  

  • korte klinkers 
  • lange klinkers 
  • tweetekenklinkers 
  • medeklinkers 

De letter r is een fopletter. Bij oor, deur, veer. Je spreekt de klinkers dan anders uit. Met de groep kijken wij leesdas en lettervos. We volgen de reis van kleine das en vosje.  Onderweg leren ze alle letters.  In de eerste twee schoolweken kijken wij welke letters uw kind al kent. Alle kinderen werken in kern Start met hetzelfde werkboekje. Vanaf kern 1 of 2 werken de meeste kinderen met een werkboekje maan. Dit zijn de boekjes voor de kinderen die het komende halfjaar alle letters zullen leren. De kinderen die alle letters al kennen, vlot woordjes kunnen lezen en goed zelfstandig kunnen werken, krijgen een werkboekje zon en ook een eigen leesboekje zon.  

Elke kern een werkboekje. Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het  werkboekje mee naar huis.  

Rekenen 

We rekenen op ons chromebook en in een werkboekje. Dit is voor de kinderen nieuw, maar ze worden er al snel heel handig in. We oefenen onder andere met de getallen 1 t/m 12, even en oneven, meer en minder en klokkijken (hele uren). We gaan vooral ook veel splitsen dit schooljaar. Dit is belangrijk als voorbereiding op echte sommen maken. 

Parro

Naast e-mail gebruiken we ook Parro om met de ouders/verzorgers te  communiceren, zowel individueel als met de hele groep. Berichten die u stuurt, komen bij alle juffen van groep 3  terecht. Via Parro delen we ook foto’s over wat we met de groep doen.  

Classroom 

In de classroom staan documenten die bij groep 3 horen. U gaat naar MOO.nl Daar klikt u op inloggen. Gebruikersnaam is de voornaam en achternaam van uw kind aan elkaar @wsko.eu Plaatjeswachtwoord: deze kennen de kinderen. Anders horen we het graag van u. U klikt op de tegel Classroom. Dan klikt u op schoolwerk. Hier staan de documenten. 

Voor vragen zijn we altijd bereikbaar. Samen maken we er een leuk jaar van! Juf Anne en Juf Nikki.