Kinderraad

Kinderraad op de Andreashof

Waarom een kinderraad?

De school draait om de kinderen. Het is belangrijk om te weten wat er in de kinderen omgaat, te luisteren naar wat er speelt en er vervolgens met elkaar mee aan het werk te gaan.

Wat is het doel?

De kinderen worden gestimuleerd na te denken over en zich in te zetten voor de school. Ze leren zo beter zelfstandig te denken, opkomen voor hun rechten/belangen en te uiten wat er in hen omgaat. Kortom actief burgerschap!

Door het invoeren van een kinderraad worden kinderen meer betrokken bij schoolse zaken en dat maakt hen mede verantwoordelijk voor het wel en wee op hun school. Tijdens de bijeenkomsten van de kinderraad kunnen ze daadwerkelijk meebeslissen en hun ideeën laten horen. Ze leren te komen met weloverwogen en onderbouwde plannen en ideeën. 

Wat leer je allemaal?

De kinderen doen ervaring op met vergaderen. Ze praten en denken mee over een onderwerp, ze leren onbelangrijke informatie te zeven, te bemiddelen, leiding te geven, te notuleren, te luisteren, samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen.

Wie hebben er zitting in de Kinderraad?

 • De Kinderraad bestaat uit 8 leden.
 • Uit de groepen 5 tot en met 8 nemen elk 2 vertegenwoordigers zitting in de raad.
 • Iedere groep beslist samen aanvang van het schooljaar wie er zitting mag nemen in de Kinderraad.
 • De coördinator van de bovenbouw is de voorzitter van de Kinderraad.

Wat zijn jaarlijks terugkerende activiteiten voor de kinderraad?

 • We blikken terug op activiteiten/festiviteiten die er zijn geweest. Denk aan o.a. Kerst, Sint, Kinderboekenweek, Carnaval, Schoolfeest, sportdag enz.
 • We denken mee over activiteiten/ festiviteiten die nog gaan komen. Wat moet er zeker gebeuren en waar moet aan gedacht worden, zodat de werkgroepen hier vooraf op kunnen inspelen.
 • Ieder jaar met Pasen kiezen we activiteiten die ook echt uitgevoerd worden.
 • We reflecteren terug hoe het gaat met lopende zaken in de groep (o.a. eventuele nieuwe methodes, rapportfolio, kind/ouder/leerkracht gesprekken, groepsregels, digitale wereld en het eigentijdse onderwijs)
 • De sfeer op school wordt besproken. Hoe verloopt het buitenspelen, wordt er gepest, loopt het lekker in de klas.

  Kortom, een lid van de kinderraad maakt een gezellig, druk maar heel leerzaam schooljaar mee!