School op seef label

Andreashof ontvangt derde School op Seef label

De WSKO Andreashof in Kwintsheul heeft vanmorgen voor de derde keer het School op Seef-verkeersveiligheidslabel ontvangen. Een bekroning voor hun structurele inzet op het gebied van verkeerseducatie en verkeersveiligheid in en om de school.

SCHOOL op SEEF

Het verkeerseducatieprogramma SCHOOL op SEEF is ontwikkeld door het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH). Wethouder Pieter Varekamp (verkeer en vervoer), die ambassadeur is van ROV-ZH, heeft vanmorgen tijdens zijn aanwezigheid voor de derde keer het verkeersveiligheidslabel uitgereikt aan de Andreashof in Kwintsheul. Tijdens de uitreiking benadrukte hij de inzet van de directie, leerkrachten, verkeersouders en leerlingen die nodig is om dit te bereiken. Wethouder Varekamp: “We streven naar goede verkeerseducatie op alle basisscholen in Westland. Ouders, scholen en de gemeente hebben daarin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kinderen bewust maken van gevaren in het verkeer en zorgen dat zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen speelt op jonge leeftijd al een belangrijke rol.  Het behalen van het label is een kroon op de inzet van de school, ouders en de kinderen.”

Aanpak verkeersveiligheid

SCHOOL op SEEF is hét programma in Zuid-Holland voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot veilige weggebruikers. De  samenwerking tussen  scholen, gemeente, leerkrachten, (verkeers)ouders en weggebruikers biedt de mogelijkheid om vanuit verschillende invalshoeken hier aan te werken.  Zoals  onderwijs, begeleiding, infrastructuur (de inrichting van de schoolzone), communicatie etc. Alleen dan kan er structureel worden gewerkt aan de optimale verkeersveiligheid op en rond de basisscholen. Het motto van SCHOOL op SEEF is dan ook: "kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer".

Voorwaarden

Het SCHOOL op SEEF-label is drie jaar geldig. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een school aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Planmatige aanpak en organisatie
2. Ouderbetrokkenheid en verkeersonderwijs
3. Schoolomgeving en school-thuisroutes

Bekijk het bericht op de website van Gemeente Westland