Certificaat W&T coach

W&T coach


Dit schooljaar zijn op WSKO Andreashof 4 kinderen uit groep 6 en 4 kinderen uit groep 7 opgeleid tot W&T coach. De W&T coaches uit groep 6 hebben geleerd hoe ze W&T les moeten geven aan kinderen uit groep 2. 

De W&T coaches uit groep 7 hebben geleerd hoe ze W&T les moeten geven aan kinderen uit groep 3. Voor beide kanten is dit een mooi leertraject geweest waarin de kinderen zijn gegroeid en zich nieuwe vaardigheden eigen hebben gemaakt.

De W&T coaches hebben als viertal  fijn gewerkt en hierdoor ook veel nieuwe dingen geleerd, maar kwamen ook voor uitdagingen te staan. Wat gaan we doen, hoe bereiden we het voor, wat hebben we nodig, hoe leggen we dit uit aan de kinderen, feedback aan elkaar geven , maar ook ontvangen is een greep uit de uitdagingen die ze tegen zijn gekomen.

Wij zijn super trots op onze W&T coaches. Vrijdag 30 juni hebben ze hun certificaat als W&T coach mogen ontvangen. In het nieuwe schooljaar zullen zij een rol gaan spelen bij het opleiden van nieuwe W&T coaches en helpen bij het geven van W&T lessen.

Wat een mooie WIN WIN> Kinderen die optimaal hun (soms verborgen) talenten kunnen ontplooien, kleuters en groep 3 leerlingen die W&T les krijgen en leerkrachten die daardoor de focus op de andere kinderen kunnen richten.