First Lego League

Het WSKO Andreashof-tech team met 8 leerlingen van groep 8 zijn de uitdaging aangegaan om na te denken over twee problemen.

1. Het oplossen van de verschillende missies met de Lego EV3 robot

2. Oplossingen te bedenken om op een zo milieuvriendelijke, snelle en efficiënte manier pakketjes te bezorgen.

In de aanloop naar deze wedstrijd worden de kinderen uitgedaagd om hun ( 21e-eeuwse ) vaardigheden te ontwikkelen en zijn zij op een creatieve manier bezig met wetenschp en technologie. Ze worden geïnspireerd om te experimenteren en kritisch te denken en samen te werken.

Met onderstaande filmpjes willen de kinderen graag 2 van de nu al gelukte missies met jullie delen.